Hội thảo khoa học “Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”

Ngày 07/1/2021, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Ngành với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”. PGS. TS. Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN tham dự và chủ trì Hội thảo.

Yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết: Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính (NTD DVTC) có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ổn định tài chính và tài chính toàn diện. Một khuôn khổ bảo vệ NTD DVTC hiệu quả là điều kiện cần thiết để mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, tạo điều kiện cho họ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định sử dụng các dịch vụ tài chính một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

“Đây là một trong những phương thức giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào khu vực tài chính chính thức, đóng góp vào sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường tài chính. Chính tầm quan trọng của bảo vệ NTD DVTC đã khiến các quốc gia trên thế giới ngày càng nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời thiết lập các bộ phận giám sát chuyên biệt để bảo vệ NTD DVTC hiệu quả hơn”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc Hội thảo

Nhiều tổ chức quốc tế như G20/OECD, Ngân hàng Thế giới đã ban hành hướng dẫn, thông lệ tốt về bảo vệ NTD DVTC. Tại các nước phát triển, Luật quy định cụ thể về bảo vệ NTD DVTC đều đã được ban hành và có cơ quan chuyên trách tiếp nhận và xử lý khiếu nại hoạt động độc lập. Tại Việt Nam, bảo vệ người tiêu dùng chủ yếu dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, Phó Thống đốc cho rằng, Việt Nam chưa có quy định pháp luật riêng về bảo vệ NTD DVTC, trong khi chỉ có các luật theo các lĩnh vực tài chính khác nhau như Luật Các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm có quy định về việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng nhưng chưa đầy đủ và thiếu những hướng dẫn cụ thể xử lý kịp thời, hiệu quả khiếu nại của NTD DVTC. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều cơ quan có thể cùng tham gia bảo vệ NTD DVTC, nhưng các cơ quan này đều chưa có bộ phận chuyên trách và quy trình quản lý cụ thể, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan còn chưa rõ ràng khiến việc xử lý các xung đột lợi ích xảy ra khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính còn hạn chế.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, giải quyết 3 nhóm vấn đề cụ thể: (i) Nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các giải pháp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, các tập quán, thông lệ quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại các quốc gia; (ii) Đi sâu phân tích thực trạng bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính tại Việt Nam, trong đó bao gồm thực tiễn bảo vệ quyền lợi khách hàng và xử lý khiếu nại, tranh chấp với khách hàng tại các tổ chức tài chính, những khó khăn vướng mắc, tồn tại; (iii) Đề xuất các khuyến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, qua đó góp phần đạt được mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện đã đề ra tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Hiền – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

trình bày tại Hội thảo

Trong bài tham luận đầu tiên tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng thông tin, nhóm nghiên cứu của Viện CLNH đã lựa chọn các quốc gia tiêu biểu, được đánh giá cao trong việc triển khai hiệu quả bảo vệ NTD DVTC để Việt Nam có thể tham khảo gồm: Malaysia, Indonesia và Canada. Malaysia được WB đánh giá rất cao khi tuân thủ khá chặt chẽ Nguyên tắc OECD/G20, 39 thông lệ tốt, đặc biệt là trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý rất chặt chẽ và     chi tiết. Kết quả điều tra định kỳ bên cầu của Malaysia cho thấy, tỷ lệ người sử dụng thỏa mãn dịch vụ tài chính tổng thể tăng từ 61% năm 2011 lên 73% vào năm 2018. Hay như Indonesia, khuôn khổ pháp lý của quốc gia này có đạo luật về bảo vệ người tiêu dùng chung, không quy định riêng về lĩnh vực tài chính mà kết hợp xây dựng các quy định về bảo vệ NTD DVTC. Còn với Canada, ở cấp liên bang, quốc gia này áp dụng giải pháp thiết lập các quy định về bảo vệ người tiêu dùng bên trong các luật ngành tài chính riêng biệt: Đạo luật Ngân hàng, Đạo luật Hiệp hội Tín dụng Hợp tác xã, Đạo luật Công ty bảo hiểm…

Theo bà Hiền, “Không có một khuôn khổ pháp lý hay mô hình chung cho tất cả các quốc gia. Trên thế giới nhiều quốc gia nỗ lực để áp dụng đúng những thông lệ tốt nhất, như ban hành luật và hình thành cơ quan bảo vệ NTD DVTC chuyên biệt, nhưng tùy theo tình hình kinh tế-xã hội họ sẽ lựa chọn ra khuôn khổ cũng như mô hình triển khai phù hợp nhất để bảo vệ NTD DVTC”. Với riêng lĩnh vực ngân hàng, khuôn khổ pháp lý hiện hành còn chưa bắt kịp tốc độ phát triển của sản phẩm, dịch vụ tài chính, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ hiện đại, thanh toán di động và thanh toán điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và công khai thông tin chưa đầy đủ; thiếu những quy định yêu cầu chuẩn hóa về cơ chế giải quyết khiếu nại…

Hài hòa lợi ích các bên

Theo kết quả khảo sát của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) ở 6 quốc gia khu vực Châu Á (Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam) năm 2018, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ở Việt Nam được đánh giá còn nhiều hạn chế. Với 6 tiêu chí để đánh giá hoạt động bảo vệ NTD DVTC (bao gồm: phổ cập các chương trình về rủi ro tiêu dùng; xử lý trực tiếp khiếu nại; nhận báo cáo khiếu nại từ các tổ chức tài chính, kiểm soát chất lượng phục vụ có cơ quan quản lý khiếu nại hỗ trợ khách hàng tiêu dùng dịch vụ tài chính) thì Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được 2 yếu tố là: có cơ quan quản lý khiếu nại và có hỗ trợ khách hàng tiêu dùng tài chính khiếu nại bằng đường dây nóng. Các tiêu chí khác được áp dụng phổ biến ở các quốc gia khác, nhưng ở Việt Nam thì mới được coi là có những bước đi ban đầu.

Ông Cao Xuân Quảng – Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và

Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương trình bày tại Hội thảo

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Cao Xuân Quảng – Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương cho rằng, riêng với các cơ quan Nhà nước, việc hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý liên quan phải bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích người tiêu dùng – lợi nhuận doanh nghiệp – sự phát triển lành mạnh của thị trường. Đồng thời khuyến khích môi trường cạnh tranh lành mạnh, điều tiết sự phát triển của thị trường; nâng cao trách nhiệm giám sát và quản lý của cơ quan. Ông Quảng cũng lưu ý tới vấn đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng như: thông tin, kiến thức, kinh nghiệm liên quan; xây dựng các công cụ tư vấn, hỗ trợ thông tin; tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Việt Hải, Trưởng Ban nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ Agribank

trình bày tại Hội thảo

Dẫn ra một số giải pháp đã triển khai tại ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Việt Hải, Trưởng Ban nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho rằng, bên cạnh hoàn thiện khung chính sách bảo vệ NTD DVTC cũng như hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính trực tuyến, phải đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích tiếp cận dịch vụ ngân hàng; tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, NHNN nhằm quản lý hiệu quả, hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh mạng…

Ông Fabien Sanchez – Giám đốc Quản trị rủi ro và Thu hồi nợ,

Công ty tài chính Home Credit Việt Nam trình bày tại Hội thảo

Là một trong những công ty đầu tiên trên thị trường giới thiệu ứng dụng di động, ông Fabien Sanchez – Giám đốc Quản trị rủi ro và Thu hồi nợ, Công ty tài chính Home Credit Việt Nam nhấn mạnh việc số hóa quy trình tiếp nhận khách hàng mới là vô cùng quan trọng. Từ đó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc quản lý khoản vay, thẻ, thanh toán trực tuyến dễ dàng. Đại diện Home Credit Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng việc liên kết với các đối tác uy tín để cung cấp các giải pháp giao dịch không tiền mặt theo định hướng của NHNN.

Ông Vũ Minh Tuấn – Chuyên gia tài chính ngân hàng, Tập đoàn FPT

trình bày tại Hội thảo

Tiếp mạch về câu chuyện công nghệ, chuyên gia tài chính – ngân hàng của FPT, ông Vũ Minh Tuấn cho rằng, với tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, bên cạnh việc chủ động trong cải thiện, phát triển sản phẩm, tăng cường minh bạch cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm, dịch vụ tài chính thì bắt buộc phải đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tự động hóa, sử dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an ninh bảo mật, làm nền tảng cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động. Đồng thời, chú trọng xây dựng và triển khai quy trình quản trị rủi ro, đặc biệt liên quan tới sản phẩm, dịch vụ có yếu tố công nghệ.

Các giải pháp ưu tiên cho bảo vệ NTD DVTC

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng mặc dù Việt Nam đã có những thành công nhất định nhưng còn nhiều thách thức như: tỷ lệ người nghèo chưa được tiếp cận các nguồn tín dụng và dịch vụ tài chính chính thức còn cao; bất bình đẳng về giới; chênh lệch giàu nghèo và khác biệt trong phát triển giữa các vùng miền, về mức độ nhận thức và phổ cập giáo dục tài chính của người dân, về văn hóa và thói quen sử dụng dịch vụ tài chính; khuôn khổ pháp lý cho hoạt động, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng, về nền tảng cơ sở hạ tầng tài chính và đảm bảo an ninh mạng…

Từ thực tế đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm nâng cao hiểu biết và kiến thức tài chính cho cộng đồng, qua đó giúp người dân có thể tự bảo vệ quyền lợi và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiệu quả hơn; đồng thời, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ sự phát triển của tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô, góp phần triển khai có hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện.

Cụ thể, đối với cơ quan quản lý, các ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ NTD DVTC; thành lập các cơ quan chuyên trách về bảo vệ NTD DVTC và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Hội bảo vệ Người tiêu dùng; Xây dựng chương trình đào tạo, giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính cho NTD DVTC; Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ NTD DVTC; Xây dựng các chỉ tiêu định tính và định lượng đánh giá về mức độ bảo vệ NTD DVTC tại Việt Nam để có thể định hướng đưa ra các giải pháp bảo vệ NTCTD phù hợp.

Đối với các tổ chức tài chính, cần quy định về trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính trong vấn đề bảo mật thông tin, tài sản của NTD DVTC; Có cơ chế tiếp nhận, quản lý, giải quyết khiếu nại hiệu quả; Phân tích và đánh giá những rủi ro hay khó khăn mà NTD DVTC có thể gặp phải khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính; Việc cung cấp thông tin dịch vụ tài chính phải rõ ràng, minh bạch dưới sự quản lý của cơ quan Nhà nước; Đồng thời cũng cần phải ban hành những quy định cụ thể đối với các giao dịch liên quan đến các dịch vụ tài chính số.

 

TS. Nguyễn Thị Hòa – Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng 

kết luận và bế mạc Hội thảo

 

Tin bài: Thời báo Ngân hàng; Cổng thông tin điện tử NHNN

Ảnh: Viện Chiến lược Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *