Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (Đợt 2) của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 19/12/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 2114/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (Đợt 2) của NHNN. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài “Tác động của tài chính toàn diện đến giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam”

Sáng 8/12/2022 tại TP. Hà Nội, Viện Chiến lược Ngân hàng (CLNH) đã tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Tác động của tài chính toàn diện đến giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam” (mã số ĐTNH.024/20) do TS. Trần Thị Thanh Hương – Trưởng ...

Read More »

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (Đợt 1) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 01/12/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 2041/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (Đợt 1) của NHNN. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài “Định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”

Sáng 24/11/2022, Viện Chiến lược Ngân hàng (CLNH) đã tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” (mã số ĐTNH.017/18) do TS. Nghiêm Xuân Thành ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài “Các giải pháp đảm bảo an toàn tín dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”

Sáng 26/10/2022, Viện Chiến lược Ngân hàng (CLNH) đã tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Các giải pháp đảm bảo an toàn tín dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại các ngân hàng thương mại Việt ...

Read More »

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của NHNN trong năm 2022

Thực hiện yêu cầu về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, Viện Chiến lược ngân hàng (CLNH) đã có công văn số 864/VCL4 và 865/VCL4 ngày 10/10/2022 về việc Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu hoạt động cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”

Sáng 28/9/2022, Viện Chiến lược Ngân hàng (CLNH) đã tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu hoạt động cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” (mã số ĐTNH.018/20) do TS. Bùi Tín Nghị – nguyên Giám đốc ...

Read More »

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2022 (Đợt 5) của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 12/8/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1428/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2022 (Đợt 5) của NHNN. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện ...

Read More »